RiskManagement.pl

Nowości

19. listopada 2016 r.

Dostępne pliki przykładowe z wykładu Portfel inwestycyjny

Plik z 23.10.2016

Plik z 06.11.2016

Przykład z konstrukcją portfela opcji


Ostatnia aktualizacja 03.12.2016